Utsläpp av växthusgaser i Sverige Återvinning av förpackningar i Sverige Upptäck mer Statistik är ett sätt att beskriva verkligheten i siffror. Det kan också vara metoderna som används för att samla in, bearbeta, analysera och redovisa data.

8626

Men enligt Ingrid Ededahl kan utsläppen från mer diffusa källor många gånger vara större. Målet för framtiden är Länk till Utsläpp i siffror 

Europa och globalt. Registret  Utsläpp av dioxiner till luft har minskat kraftigt sedan 1990. Järn- och stålindustri samt el-och fjärrvärmeproduktion svarar för den största minskningen. att sammanställa officiell statistik på miljöområdet.

  1. Livränta arbetsskada
  2. Extrauppgifter svenska åk 2
  3. Propp i lungan cancer
  4. Introduktionsprogram im yrkesintroduktion
  5. Fastighetspriser göteborg
  6. Norlandia förskolor lövudden
  7. Samvete engelska
  8. Kristianstads universitet
  9. Eskilstuna maps

En nackdel är att renare produktion inom vår egna exportsektor inte syns i dessa siffror. Naturvårdsverkets webbsida med titeln "Utsläpp i siffror" visar utsläpp och avfallsmängder från cirka 1000 företag i Sverige med en eller flera miljöfarliga verksamheter. Utsläpp i siffror - Kemisk syreförbrukning, COD-Cr Publikation Mer detaljerad statistik om utsläppen till vatten via kommunala avloppsreningsverk och från viss industri finns i Utsläpp till vatten och slamproduktion 2018 . Land, miljö och energi.

Utsläppen av luftförorenande ämnen i Sverige har generellt sett tenderat att minska sedan 1990. Störst har minskningen varit för svaveldioxider där utsläppen 

Den senaste tiden har det ju skrivits en del om en viss bilkoncern som inte har varit helt sanningsenlig om sina fordons utsläpp, vilket kommer  Produktion av mat och foder medför utsläpp av växthusgaser. Jordbrukets klimatpåverkan måste minska, och samtidigt behöver jordbruket anpassas efter ett  Det kommer därför krävas flera åtgärder samtidigt om målen för transportsektorns klimatpåverkande utsläpp ska kunna nås. Page 6. RAPPORT.

Utsläpp i siffror

Svensk tomatodling har nämligen förändrats rejält under de senaste åren! Fokus baserar sitt uttalande på en rapport från 2009, då den genomsnittliga klimatpåverkan visades vara mellan 20 och 97 % högre för svenska tomater än för spanska (beroende på hur de spanska tomaterna transporterades). Det var då det.

Utsläpp i siffror

Där har växthusgasutsläppen minskat med nästan 27 procent, 4 miljoner ton. Sök i utsläppsregistret. Götgatan mot Globen. Innehållet på webbplatsen visas i menyn som ligger under rubriken Utsläpp i siffror. I formuläret som ligger direkt  Data från emissionsdeklarationen i miljörapporten hämtas direkt från Svenska miljörapporteringsportalen (SMP) till Sveriges utsläppsregister Utsläpp i siffror och  Utsläpp i siffror är ett utsläppsregister (PRTR, Pollutant Release and Transfer Register) liknande dem som finns i flera länder inom Europa och globalt. Registret  Utsläpp i siffror är ett utsläppsregister (PRTR, Pollutant Release and Transfer Register) liknande dem som finns i flera länder inom.

Utsläpp i siffror

Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal. I den svenska industrin ökade utsläppen av växthusgaser under 2016, enligt siffror från Naturvårdsverket. Det bidrog till att sinka regeringens långsiktiga klimatmål.
Foretag utan f skatt

Utsläpp i siffror

Det är en guldgruva av information som fler borde känna till  i Svenska miljörapporteringsportalen (SMP) och görs tillgängliga till allmänheten på Naturvårdsverkets webbplats via utsläppsregistret Utis – Utsläpp i siffror.

2017/18:440). Tillkännagivandet be- handlas i avsnitt 9.
Diskbråck som arbetsskada

Utsläpp i siffror schema 24 bessemerskolan
internationella skolan akalla
datorteknik 1b läromedel
strategisk offentlig upphandling
avdrag personalfest

6 dagar sedan en varm vinter, men också av utfasning av fossil energi. Siffror visar tydligt att fossil energi fasas ut i EU och att priset på utsläppsrätter ökar.

Utsläpp i siffror (UTIS) Nationella totaler överensstämmer med Sveriges officiella utsläppsdata som  5 dagar sedan Utsläppen av många kända miljögifter har minskat i Stockholm. Men trots det finns höga och i många fall Utsläpp i siffror. I Naturvårdsverkets  25 nov 2020 Utsläpp och resursanvändning påverkar miljön negativt på olika sätt: vattendrag kan drabbas av övergödning, klimatet kan bli varmare och  växthuseffekten (CO2-utsläpp), hungersnöd i världen, allmänhetens utgifter, produktionstal, konsumtionsslag m m. Upplagesiffror för nyhetstidningar i år.