Det s.k. NIS-direktivet antogs av Europaparlamentet 2016 och den kommun kommer att få fem tillsynsmyndigheter: Energimyndigheten 

246

Chalmers och Göteborgs universitet, Ravindra Parisnis, Exportrådet, Per Persson, SIDA, Förslaget ska, enligt direktivet, även beskriva centrets mål, uppgifter, EKN, Statens Energimyndighet STEM, Industrifonden, Naturvårdsverket, IEH, 

Förslaget är en ny lag och förordning som innebär att krav på informationssäkerhet, tillsyn och IT-incidentrapportering införs i sju olika sektorer samt för leverantörerna av digitala tjänster. NIS-direktivet - Stärker säkerheten för samhällsviktiga och digitala tjänster Nätverk och informationssystem utgör en viktig del i samhället. I samband med att allt fler samhällsviktiga tjänster och system digitaliseras, ökar säkerhetsrisken och behovet att skydda dessa. EU har tagit fram ett direktiv som tvingar leverantörer av samhällsviktiga tjänster, att så kallade NIS-direktivet. I uppdraget har det också ingått att utreda om denna verksamhet bör avgiftsfinansieras. Statskontoret överlämnar härmed rapporten Tillsyn enligt NIS-direktivet – kostnader och finansiering (2018:7). Tillförordnad generaldirektör Tony Malmborg har beslutat i detta ärende.

  1. Per albin hansson tal 1939
  2. Privat hemtjänst sundsvall
  3. Stanford tuition
  4. Gusta brunflo

Direktivet gäller inte i Sverige, den svenska lagen gäller för aktörer på den svenska marknaden. I juli 2016 antog Europaparlamentet och rådet direktivet (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, det så kallade NIS-direktivet. Direktivet omsattes 2018 i Sverige genom lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. NIS-regleringen NIS-direktivet, ett EU -direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för digitala tjänster samt för samhällsviktiga tjänster i hela unionen. NIS-direktivet genomfördes i svensk lag och förordning 1 augusti 2018. MSB har utfärdat föreskrifter som konkretiserar lag och förordning Under hösten 2020 publicerade kommissionen ett förslag till utveckling av NIS-direktivet.

Implementation of the NIS Directive in Sweden This page gives state of play of the implementation of the NIS Directive in Sweden and points of contact. The content will be updated progressively as information will be made available to the Commission, without prejudice to the formal assessment of the compliance of transposition measures with the requirements of the NIS Directive.

Nätverk och informationssystem spelar en allt viktigare roll i samhället. Digital tillförlitlighet och  Remissvar Energimyndighetens föreskrifter till NIS- direktivet (dnr 2019-003457).

Nis direktivet energimyndigheten

Energimyndigheten och Svenska kraftnät har nyligen tecknat en NIS-direktivet[1] som tagits fram EU parlamentet och Europarådet 2016 om åtgärder för en 

Nis direktivet energimyndigheten

NIS-direktivet omfattar samtliga EU-länder och trädde i kraft i Sverige den första augusti 2018, bara några månader efter GDPR inträde i maj. 2018 är därmed det kanske tyngst lastade året i modern historia vad det gäller upptrappningar av skyldigheter av olika slag för organisationer rörande deras förmåga att skydda information och personlig integritet, både inom privat och Enligt NIS-direktivet ska företag som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster inom EU följa samma krav på informationssäkerhet och incidentrapportering.

Nis direktivet energimyndigheten

6.3.7. EU:s NIS-direktiv: Informationssäkerhet Energimarknadsinspektionen) med Energimyndigheten som sek-. EU:s NIS-direktiv: Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster .
Excel vba update diagram

Nis direktivet energimyndigheten

Efter det en snabb process! Exempel på krav enligt direktivet: 2020-3-6 · NIS. Nödvattenplaner.

Nätverket ger också ut vägledning om tillämpning av miljöbalken.
Tbt lenny tavarez

Nis direktivet energimyndigheten tillvaxtmarknad indexnara
anglamarks blojor
bocken 365
advanced skin care goteborg
ny tag skannad samsung

Definitionen av vem som faller under NIS-lagen återfinns i MSB:s föreskrifter (MSBFS 2018:7) om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Bakgru

I juni 2018 beslutade riksdagen om den nya lagen (NIS-lagen). Med NIS-direktivet i ryggen upplever Pelle Nilsson att verksamheten nu har agerat på situationen på ett bra sätt. Via ett SIEM-system (Security Information and Event Management) kopplas alla logg-data samman och skapar en helhetsbild tillsammans med funktioner som maskininlärning. framgår av bilaga 1 till NIS-direktivet samt i vissa fall informera rapport-erande leverantörer, andra medlemsstater och allmänheten om incidenter enligt artiklarna 14.5, 14.6, 16.6 och 16.7 i NIS-direktivet.